fsharp-3.1.1.26

F#

3.1.1.26

fsharpc --out:prog.exe --standalone prog.fs

fsharpc

source code:

Save