fsharp-4.0.0.4

F#

4.0.0.4

fsharpc --out:prog.exe --standalone prog.fs

fsharpc

source code:

Save