fsharp-4.1.25

F#

4.1.25

fsharpc --out:prog.exe --standalone prog.fs

fsharpc

source code:

Save